Wednesday, June 3, 2009

Junie en dis regtig winter.


Ek kry die ou possie in my vonkposbussie en eers toe besef ek ek het my pligte as bestuurder van hierdie plaas vreeslik versuim:
"Liewe Katjie, ek wag al heeldag dat jy Junie-maand
moet aankondig op die plaas! As jy 'n tekort aan
foto's het, hier is een van my Boernale wat vandag
5 jaar oud is!!! Dis duidelik dat al die vroutjies
op hierdie erf op iemand se kop sit!! ;-))

Hoop julle is almal baie gesond en gelukkig!!

Liefde, Jewls. xxxxx"